Johanna Linder

Initiativtagare och verksamhetschef för Österängens konsthall.