Mari Söderhjelm

Medlem i Jönköpings Sinfonietta
Cello